5 grudnia w Bazylice Katedralnej Diecezji Warszawsko-Praskiej dwóch diakonów zostało wyświęconych na prezbiterów. Święceń udzielił Biskup Pomocniczy naszej diecezji Marek Solarczyk.

Sakrament święceń przyjęli:

  • Dk. Antoni Przybysz, 61 lat, pochodzi z Parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Ukończył Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń; jest absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  • Dk. Przemysław Piotr Matuszewski, 30 lat, pochodzi z Parafii pw. Św. Mikołaja w Niedzborzu, diecezja płocka; formację seminaryjną rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, następnie kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, gdzie otrzymał święcenia diakonatu.

Obydwaj kandydaci do święceń prezbiteratu przez ostatnie półtora roku odbywali praktykę duszpasterską w parafiach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W homilii Biskup Marek Solarczyk nawiązując do Ewangelii podziękował za nowych kapłanów:

Kiedy słuchaliśmy słów, jak garnęli się do Jezusa różni ludzie, jak przychodzili, bo potrzebowali wsparcia, bo dotykali tajemnic świętości Boga. W tak wyjątkowy sposób zostało to podsumowane tymi słowami, że ‘byli jak owce niemające pasterza’. Dlatego Chrystus zostawił we wspólnocie Kościoła tych, którzy mają być dla tych owiec, mają służyć tym owcom. Dziękujemy Bogu za was.

Cała homilia:

Zdjęcia z uroczystości

tt ads